Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 9 ноември 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов.
На срещата бяха коментирани въпроси, свързани със създаването на общоевропейски многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; създаването на набор от образователни казуси; мобилните приложения; видеоклиповете за добри практики по всеки от учебните модули и на всеки от партньорските езици. Специално внимание беше отделено на предстоящото междинно отчитане пред НА.
Може да бъде изображение с 10 души, екран и текст, който гласи 'Zoom Meeting umutsa umutsanemcitci nemcitci Petar Todorov Areta OuraniaAreta ZBU Vasi Sabeva Kare Van sacke( e,him) Semih Bitim tahsin.aydogan Drumewa Mehme Gencer HristoSirashi Sirashki Hristo oguzhan.ozturk A oguzhan.ozturk 7:04 ENG 9.11.2022r.'