Последни новини

Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0)

Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

В периода 10-11 ноември 2022 г. в гр. Свищов се проведе първата международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
В международната среща взеха участие партньорите по проекта: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
С приветствие към участниците в транснационалната среща се обърна Ректорът на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“- проф. д-р Марияна Божинова. Висшето училище беше презентирано от доц. д-р Христо Сирашки, в качеството му на ръководител на проекта. Последва представяне на всеки от партньорите, които споделиха своя опит в областта на професионалното образование и обучение, предприемачеството, бизнес обученията, сектора HoReCa и темата за изкуствения интелект.
Първият работен ден продължи с обсъждане от партньорите на Работен пакет:1, включващ концепцията на проекта и очакваните резултати. Направен беше преглед на административните дейности по управление и изпълнение на проекта, както и на задачите, свързани с разпространението, експлоатацията, пилотното обучение и устойчивостта на проекта. Специално внимание беше отделено на оценката и осигуряването на качество при изпълнение на проектните дейности. Срещата приключи с резюме на деня.
Вторият ден от международната среща премина в обсъждане от партньорите на Работните пакети 2, 3 и 4, а именно:
- Работен пакет 2, включващ Резултат 1. ECVET съвместими учебна програма и курс на обучение и Резултат 2. Модули за електронни курсове.
- Работен пакет 3, включващ Резултат 3. Цифрова симулационна среда за улесняване на обучението.
- Работен пакет 4, включващ Резултат 4. Наръчник за устойчиво обучение, създаден на базата на казуси.
Подробно бяха обсъдени конкретните задачи, свързани с очакваните резултатите, както и определени отговорностите на всеки партньор за тяхното качествено изпълнение.
Срещата продължи с дискусия и планове за следващи срещи; с индивидуални консултации между координатора и партньорите по проекта, свързани с бюджета и неговото отчитане. Чрез онлайн анкета беше дадена оценка на срещата от всеки участник в нея.
Първата транснационална партньорска среща приключи с връчване на сертификати за участие от доц. д-р Христо Сирашки като ръководител на проекта от името на Координатора – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов, България и обща снимка.
1Сийка Емануилова