Последни новини

Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

by Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 7 ноември 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
На ZOOM-срещата всеки от партньорите представи разработеното от него учебно съдържание, като част от курса за ПОО "Обучение по бизнес устойчиви стратегии на МСП в резултат от Covid-19". Уточнени бяха и предстоящите задачи, свързани с разработване на казуси в изпълнение на проектен резултат: Видео поддържана база данни за случаи върху интегрирана цифрова среда; създаване на Бяла книга за въздействието на пандемията върху микро-МСП: съзнателен избор на икономическа политика; дневник на обучаемите по корономика.

Може да бъде изображение с 12 души и текстово съобщение