Последни новини

ZOOM среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS) с партньорите от IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI, Турция.

ZOOM среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS) с партньорите от IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI, Турция.

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11.10.2022 г. в Центъра за професионално обучение към Стопанска академия "Димитър А. Ценов", екипът по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS) проведе работна ZOOM среща с партньорите от IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI, Турция. Като част от проектните дейности, на срещата беше обсъден проекта за Бяла книга на тема: Въздействие на пандемията Covid-19 върху МСП: съзнателен избор на икономическа политика. Формулирани бяха основните теми и методиката за тяхното изготвяне.
Може да бъде изображение с 5 души и текст, който гласи 'Guide- mis.academy BakorçayUniversites... Zoom BakirçayUniversites. isekspres Download whitepaper Open Nišbustike EN.dock Depgin ignatures Erasmus+ Project PAPER ourania.areta IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC SME: OF ECONOMIC POLICY CONTENT OF PART ONE: Petar Todorov MAIN IDEA: THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC THINKING OF ECONOMIC RECOVERY SUSTAINABILITY FOR SME Emre Aydın ABSTRACT: t.drumeva Brief introduction fSMEs before Covid-19 Bulgaria, during Bulgaria, BOSS following the example of Belgium, pandemic B çay Üniversitesi following the example of Belgium, expected impact Presentation course Presentation the online and mobile application Expected impact and specific benefits SMEs 8.References 4'