Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET)

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 7 юли 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов.
На срещата бяха представени и коментирани учебната програма и учебните модули, като част от курса по "Бизнес ориентирано обучение по социално предприемачество", предназначен, както за учители, обучители и обучаеми, с цел интегриране на аспектите на социалната икономика, в рамките на основните ПОО курсове по предприемачество, така и за
предприемачи от МСБ, които се стремят да интегрират социалния подход към своите бизнес практики.