Последни новини

ZOOM-среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

ZOOM-среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11 април 2022 г. чрез ZOOM се проведе втората среща на партньорите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 “Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Бенефициент: Община - Златоград.

В онлайн срещата взеха участие партньорите по проекта: Сдружение „Мария Кюри“ – Клон Смолян; PHOENIXKM BVBA – Белгия и Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Отчетени бяха двустранно подписаните споразумения; създадения онлайн инструмент за комуникация Dropbox; разработените механизми за финансов мониторинг; стратегията за разпространение; създадения акаунт във Фейсбук и уебсайт на проекта с превод на съответните партньорски езици.

Срещата продължи с обсъждане на Проектен резултат 1. Обсъден бе планът на учебна програма в съответствие с принципите на ECVET; прецизирани бяха включените модули; обсъден бе и варианта за замяна на компетенциите с самостоятелност и отговорност, съгласно препоръките на ЕК.

Срещата приключи с уточнение на сроковете за изпълнение на предстоящите задачи.

Датата за следваща ZOOM среща е 01.06.2022 г.

Датите за втората физическа международна среща в Измир, Турция са 19 и 20.09.2022 г.

https://www.facebook.com/comsetproject/

www.com-set.eu