Последни новини

ZOOM-СРЕЩА ПО ПРОЕКТ2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

ZOOM-СРЕЩА ПО ПРОЕКТ2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11 април 2022 г. чрез ZOOM се проведе третата среща на партньорите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“, Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

В онлайн срещата взеха участие партньорите по проекта: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI - Турция; PHOENIXKM BVBA - Белгия; G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD - Кипър и EUFORA - Гърция. Като външни експерти за България участваха г-ца Петя Грудева и г-жа Василка Събева.

ZOOM-срещата стартира с преглед на изпълнението на задачите, свързани с управлението и изпълнението на проекта. Отчетено бе, че партньорските споразумения са финализирани, направени са първите траншове към партньорите, изготвен е планът за разпространение и рамката за контрола на качеството. Готов е и уебсайта на проекта с превод на съответните партньорски езици.

 

Срещата продължи с обсъждане на Проектен резултат 1. Coronomics ECVET съвместим учебен план и програма и инструментариум за обучение. Прецизирани бяха броя на учебните модули и техните заглавия; разгледана бе схемата на учебната програма; обсъдени бяха вариантите за описание на компетенциите и отговорностите, в съответствие с Европейските директиви.

 

В продължение, бяха разгледани и предварителните ангажиментите, свързани с Проектен резултат 4. Дневник на учащите по Корономика. Обсъден бе проекта на Дневника за оценка на уменията и валидизиране на знанията; бъдещата защитена онлайн структура за обучение; цифровите значки като нов тип удостоверение за придобити умения; необходимостта от сертифициране на избраната обучителна платформа Moodle v 3,9 и др.

Срещата приключи с уточнение на сроковете за изпълнение на конкретните задачи.

Датата за следваща ZOOM среща е 01.06.2022 г.

Остава без изменение и периода за втората физическа международна среща в Измир, Турция: 20-21.09.2022 г.

https://www.facebook.com/coronomics2022/photos/

cpo@uni-svishtov.bg

www.pandeconomics.eu