Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 7 април 2022 г. чрез ZOOM се проведе третата онлайна работна среща по
На 7 април 2022 г. чрез ZOOM се проведе третата онлайна работна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training ECO-VIBES“ с водещ - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив като Бенефициент по проекта и в партньорство със Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов; EKOLOGUA KM – Брестовица, България; EUFORA – Гърция и EUROCY INNOVATIONS – Кипър.
Обект на обсъждане беше Проектен резултат 1: „ECVET съвместима учебна програма за курсове ECO-VIBES“ и конкретните задачи, свързани с анализ и консолидация на заинтересованите страни; създаване на структура на учебната програма, съвместима с ECVET, създаване на съдържание на учебната програма и др.
Поставени бяха задачите за следващата физически присъствена среща, планирана за 9 и 10 май в гр. Пловдив. Резултатите от изпълнението на проектните дейности могат да бъдат проследявани чрез: Уебсайт на проекта: www.eco-vibes.eu; Фейсбук: https://www.facebook.com/Eco-Vibes-102280532310132
Харесване
Коментар
Споделяне
Харесване
Коментар
Споделяне