Последни новини

Организация и управление на читалищната дейност - оценки

Организация и управление на читалищната дейност - оценки

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
Уважаеми колеги, предоставяме на Вашето внимание оценките по Счетоводство на НПО. Т. Друмева

ПЪРВА ГРУПА

 

Име, презиме, фамилия

Постигнати резултати

Изпит по теория (тест)

Изпит по практика (казуси)

1.

Албена Лилянова Арнаудова

Отличен 6

Отличен 6

2.

Александър Любомиров Цветков

Отличен 6

Отличен 6

3.

Анелия Методиева Димитрова

Отличен 6

Отличен 6

4.

Анелия Радкова Атанасова-Христова

Отличен 6

Отличен 6

5.

Атанаска Ивайлова Петровска

Отличен 6

Отличен 6

6.

Божидарка Николаева Божинова-Хусаян

Отличен 6

Отличен 6

7.

Валентина Георгиева Георгиева

Отличен 6

Отличен 6

8.

Василка Костадинова Василева

Отличен 6

Отличен 6

9.

Веселина Крумова Николова

Отличен 6

Отличен 6

10.

Вяра Георгиева Илиева

Отличен 6

Отличен 6

11.

Вяра Георгиева Темелакиева

Отличен 6

Отличен 6

12.

Галина Асенова Салъф

Отличен 6

Отличен 6

13.

Галина Вълканова Димитрова-Полихронова

Отличен 6

Отличен 6

14.

Галина Петрова Иванова

Отличен 6

Отличен 6

15.

Галя Миткова Додева

Отличен 6

Отличен 6

16.

Генадия Симеонова Георгиева

Отличен 6

Отличен 6

17.

Гергана Стоянова Пожарска

Отличен 6

Отличен 6

18.

Даниела Савова Николова

Отличен 6

Отличен 6

19.

Десислава Георгиева Симеонова

Отличен 6

Отличен 6

20.

Диана Делева Георгиева

Отличен 6

Отличен 6

21.

Диана Петрова Радославова

Отличен 6

Отличен 6

22.

Диана Стоянова Петрова

Отличен 6

Отличен 6

23.

Диляна Станимирова Кръстева

Отличен 6

Отличен 6

24.

Драгомира Стойчева Йорданова

Отличен 6

Отличен 6

25.

Евелина Иванова Михова

Отличен 6

Отличен 6

26.

Елена Валериевна Костадинова

Отличен 6

Отличен 6

27.

Елена Виденова Киселова

Отличен 6

Отличен 6

 

 

ВТОРА ГРУПА

 

Постигнати резултати

Изпит по теория (тест)

Изпит по практика (казуси)

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

 

 

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6

Отличен 6


 

ТРЕТА ГРУПА

 

Име, презиме, фамилия

Постигнати резултати

Изпит по теория (тест)

Изпит по практика (казуси)

1.

Плума Неделчева Желязкова

Отличен 6

Отличен 6

2.

Райме Хакъева Назиф

Отличен 6

Отличен 6

3.

Раймонда Миткова Костова

Отличен 6

Отличен 6

4.

Розалина Иванова Данева-Борисова

Отличен 6

Отличен 6

5.

Росица Николова Велева

Отличен 6

Отличен 6

6.

Светла Найденова Нешкова

Отличен 6

Отличен 6

7.

Светла Станева Коева

Отличен 6

Отличен 6

8.

Силвия Василева Цветкова

Отличен 6

Отличен 6

9.

Силвия Пенкова Маринова

Отличен 6

Отличен 6

10.

Силвия Сашкова Антонова

 

 

11.

Силвия Фиданова Лободова

Отличен 6

Отличен 6

12.

Станислава Иванова Ангелова

Отличен 6

Отличен 6

13.

Станислава Недялкова Дамянова

Отличен 6

Отличен 6

14.

Станка Стойчева Николова

Отличен 6

Отличен 6

15.

Станчо Борисов Арсов

Отличен 6

Отличен 6

16.

Стоянка Милчева Пашова-Илиева

Отличен 6

Отличен 6

17.

Таня Стойкова Стоева

Отличен 6

Отличен 6

18.

Татяна Добринова Цонева

Отличен 6

Отличен 6

19.

Татяна Петрова Накова

Отличен 6

Отличен 6

20.

Трайка Петрова Здравкова

Отличен 6

Отличен 6

21.

Франциска Йорданова Йорданова

Отличен 6

Отличен 6

22.

Цветелина Христова Маймарова

Отличен 6

Отличен 6

23.

Шенай Рамис Зейнелова

Отличен 6

Отличен 6

24.

Янка Йорданова Вълчева

Отличен 6

Отличен 6

25.

Румяна Людмилова Михова

Отличен 6

Отличен 6

26.

Лидия Иванова Светославова

Отличен 6

Отличен 6

27.

Татяна Василева Панайотова

Отличен 6

Отличен 6

28.

Тодорка Желязкова Стоянова

Отличен 6

Отличен 6

29.

Мария Рубенова Малчанова

Отличен 6

Отличен 6

30.

Христина Иванова Христова Косева

Отличен 6

Отличен 6