Последни новини

Първа транснационална среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Първа транснационална среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

В периода 21-22 февруари 2022 г. в гр. Пловдив се проведе първата физическа транснационална партньорска среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 “Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор Община – Златоград и в партньорство със Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,  IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI – Турция, Сдружение „Мария Кюри“ – клон Смолян и PHOENIXKM BVBA – Белгия.

Срещата стартира с приветствие към участниците в международната среща от г-н Мирослав Янчев - кмет на Община Златоград и от г-жа Мария Горанова – домакин на срещата и представител на Сдружение „Мария Кюри“, Смолян. Работата по проекта продължи с презентации на партньорите, обсъждане на концепцията на проекта, планираните резултати, графика на дейностите и основни акценти, свързани с управлението и изпълнението на проекта. Специално внимание беше отделено на стратегията за разпространение, рекламната кампания, създаването на материали за разпространение и на достъпен уебсайт на проекта, организирането на мултиплициращо събитие и др. Срещата продължи с индивидуални консултации между координатора – Община Златоград и партньорите по проекта относно бюджета на проекта и финансовото отчитане. Уточнени бяха датите на следващите транснационални срещи на партньорите.

Първата физическа транснационална среща приключи с връчване на сертификати за участие от страна на Координатора – Община-Златоград, България. За повече информация следвайте:  www.com-set.eu. https://www.facebook.com/Commercially-Oriented-Social-Entrepreneurship-Training-100138475953258