Последни новини

Учебен график: Курс "Организация и управление на читалищната дейност"

Учебен график: Курс "Организация и управление на читалищната дейност"

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

моля запознайте се с учебния график за курса по "Организация и управление на читалищната дейност"!

Ще бъдете разпределени в три групи, като списъците на участниците във всяка група ще бъдат допълнително

оповестени в платформата за дистанционно обучение.

Моля, спазвайте дните и часовете, посочени за отделните групи! 

 Директор ЦПО:

 (Доцент д-р Христо Сирашки)

 

УЧЕБЕН ГРАФИК

 за квалификационен курс ”Организация и управление на читалищната дейност”,

Хорариум 130 учебни часа

дистанционна форма: http://training.eacademy.bg

 

по договор от 04.10.2021 г. между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов

и Съюза на народните читалища в Р България гр. София

Виртуална класна стая

(от-лайн консултации)

в периода от…до….

Виртуална класна стая

(от-лайн консултации)

в периода от…до….

Виртуална класна стая

(от-лайн консултации)

в периода от…до….

Учебна дисциплина

Изпращане на изпитни материали – теория и практика за оценяване

в ЦПО[1]

Лектор

ПЪРВА ГРУПА

25 октомври 2021 г. (понеделник)

18,00 – 20,00 часа

 

02 ноември 2021 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

09 ноември 2021 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

ВТОРА ГРУПА

26 октомври 2021 г.

(вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

03 ноември 2021 г.

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

10 ноември 2021 г.

 (сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

ТРЕТА ГРУПА

27 октомври 2021 г.

(сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

04 ноември 2021 г.

(четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

11 ноември 2021 г.

 (четвъртък)

18,00 – 20,00 часа

 

 

 

 

 

 

Счетоводно отчитане

на НПО

 

 

 

 

 

12.11.2021 – 21.11.2021

 

 

 

 

Професор д-р Атанас Атанасов

ПЪРВА ГРУПА

15.11.2021 понеделник

18,00 – 20,00 часа

 

22.11.2021 г.

понеделник

18,00 – 20,00 часа

 

29.11.2021 г.

понеделник

18,00 – 20,00 часа

ВТОРА ГРУПА

16.11.2021 г.

вторник

18,00 – 20,00 часа

 

23.11.2021 г.

вторник

18,00 – 20,00 часа

 

30.11.2021 г.

вторник

18,00 – 20,00 часа

ТРЕТА ГРУПА

17.11.2021 г.

сряда

18,00 – 20,00 часа

 

24.11. 2021 г.

сряда

18,00 – 20,00 часа

 

01.12.2021 г.

сряда

18,00 – 20,00 часа

 

 

 

 

Планиране

на читалищната дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор д-р ик.н. Борислав Борисов

ПЪРВА ГРУПА

6.12. 2021 г.

понеделник

18,00 – 20,00 часа

 

13.12.2021 г.

понеделник

18,00 – 20,00 часа

 

20.12. 2021 г.

понеделник

18,00 – 20,00 часа

ВТОРА ГРУПА

07.12. 2021 г.

 вторник

18,00 – 20,00 часа

 

14.12. 2021 г.

вторник

18,00 – 20,00 часа

 

21.12.021 г.

вторник

18,00 – 20,00 часа

ТРЕТА ГРУПА

08.12. 2021 г.

 сряда

18,00 – 20,00 часа

 

15.08. 2021 г.

 сряда

18,00 – 20,00 часа

 

22.12. 2021 г.

сряда

18,00 – 20,00 часа

Читалищен мениджмънт

 

Доцент д-р

Христо Сирашки

Д-р Силвена Неделчева Бобева

 

ПЪРВА ГРУПА

03 януари 2022 г. (понеделник)

18,00 – 20,00 часа

 

10 януари 2022 г. (понеделник)

18,00 – 20,00 часа

 

17 януари 2022 г. (понеделник)

18,00 – 20,00 часа

ВТОРА ГРУПА

04 януари 2022 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

11 януари 2022 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

 

18 януари 2022 г. (вторник)

18,00 – 20,00 часа

ТРЕТА ГРУПА

05 януари 2022 г. (сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

12 януари 2022 г. (сряда)

18,00 – 20,00 часа

 

19 януари 2022 г. (сряда)

18,00 – 20,00 часа

Маркетинг на НПО

 

Професор д-р Маргарита Богданова

 

 Забележка: Предстои допълнително уточняване на датите и часовете за провеждане на последната учебна дисциплина: Практики и проекти на читалищната дейност с водещ лектор: Д-р Силва Гаро Налбантян - Хачерян

Изготвил: (Т. Друмева)

20.10.2021 г., Свищов           [1] Адрес за получаване на изпитните материали:

             5250 Свищов, ул. „Цар Борис I“, № 1, Учебна база „Професор Бъров“, Център за професионално обучение, Татяна Друмева, 0889605824