Последни новини

Резултати от изпит по дисциплината "Планиране на читалищната дейност"

Резултати от изпит по дисциплината "Планиране на читалищната дейност"

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

 

ТРЕТА ГРУПА

 

Име, презиме, фамилия

Постигнати резултати

Изпит по теория (тест)

Изпит по практика (казуси)

1.

Петя Георгиева Маврикова

Отличен 6

Мн. добър 5

2.

Петя Илиева Петрова

Отличен 6

Отличен 6

3.

Радка Георгиева Целова

Отличен 6

Мн. добър 5

4.

Радослава Йорданова Георгиева

Отличен 6

Мн. добър 5

5.

Радостина Иванова Димитрова

Мн. добър 5

Мн. добър 5

6.

Райна Кирилова Христова

Отличен 6

Мн. добър 5

7.

Розалина Христова Стефанова

Отличен 6

Добър 4

8.

Румен Михайлов Спасов

Мн. добър 5

Мн. добър 5

9.

Светла Кирова Славова

Отличен 6

Мн. добър 5

10.

Светлана Димитрова Драганова – Стоянова

Отличен 6 

Отличен 6

11.

Снежина Колева Аврамова

Мн. добър 5

Мн. добър 5

12.

Силвия Владимирова Миланова

Мн. добър 5

Добър 4

13.

Силвия Миткова Данева – Димова

Мн. добър 5

Мн. добър 5

14.

Славея Стефанова Грозева

 

 

15.

Станка Иванова Стоилова

Добър 4

Добър 4

16.

Стефка Илиева Димитрова

Отличен 6

Мн. добър 5

17.

Стоянка Куртева Досева

Мн. добър 5

Добър 4

18.

Таня Колева Стоянова

Отличен 6

Мн. добър 5

19.

Татяна Красимирова Любенова

Отличен 6

Мн. добър 5

20.

Теодора Георгиева Миновска

 

 

21.

Тина Пламенова Първанова

 

 

22.

Тодор Илиев Иванов

Отличен 6

Отличен 6

23.

Фейка Фаик Молла

Мн. добър 5

Отличен 6

24.

Христина Вълчева Янкова

Отличен 6

Добър 4

25.

Христо Димитров Баев

Отличен 6

Отличен 6

26.

Цвета Иванова Христова

Мн. добър 5

Мн. добър 5

27.

Цветелина Георгиева Данева

Мн. добър 5

Среден 3

28.

Царевна Иванова Цанкова

Отличен 6

Отличен 6

29.

Цветелина Койчева Маркова

Мн. добър 5

Мн. добър 5

30.

Цецка Иванова Илиева

Мн. добър 5

Отличен 6

31

Маргарита Костадинова Лазарова

Отличен 6

Отличен 6

32

Силва Валентинова Илиева

Отличен 6

Отличен 6