Последни новини

Y4B

Y4B

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 14 април 2021 г. екипът по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting" проведе поредната работна он лайн среща с партньорите по проекта от Белгия, България и Турция.

Работата в дигитална среда започна с преглед на плана за действие и обсъждане на предстоящите задачи. Специално внимание бе отделено на финансовата документация и състоянието на дейностите за изпълнение.

Констатирано бе, че обучителният курс е готов и към момента продължават бета-тестовете на отделните модули. Предстои отпечатването на малка книжка на съответната национална версия в помощ на обучителния процес.

Мобилното приложение е достъпно на всички езици. Продължава работата по изготвянето на богата колекция от казуси, добри практики и доклад за педагогическо въздействие.

Уточнени бяха и датите на последната работна среща и на заключителната международна конференция - 27-28 май 2021 г.