Последни новини

Читалища - Резултати от допълнително оценени писмени разработки по Счетоводно отчитане на НПО

Читалища - Резултати от допълнително оценени писмени разработки по Счетоводно отчитане на НПО

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Виктория Михайлова Тодоринова - 1-ва група - теория - отличен 6, практика - отличен 6

2. Евгения Николова Павлова - 1-ва група - теория - отличен 6, практика - отличен 6

1. Христо Димитров Баев - 3-та група - теория - отличен 6, практика - отличен 6.

Не са предали писмени работи за оценяване:

1. Ирена Димитрова Георгиева - 2-ра група

2. Славея Стефанова Грозева - 3-та група.

Т. Друмева