Последни новини

Читалища - списък - трета група

Читалища - списък - трета група

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

ТРЕТА ГРУПА

 

Име, презиме, фамилия

Народно читалище/гр./с.

1.

Петя Георгиева Маврикова

НЧ „Иван Кюлев 1996“ - Места

2.

Петя Илиева Петрова

НЧ „Христо Ботев 1929“ - Младово

3.

Радка Георгиева Целова

НЧ „Надежда 1906“ - Раковица

4.

Радослава Йорданова Георгиева

НЧ „Отец Паисий“ 1905 – Полски Тръмбеш

5.

Радостина Иванова Димитрова

НЧ „Пробуда 1896“ - Победа

6.

Райна Кирилова Христова

НЧ „Пейо Яворов 1978“ - Дупница

7.

Розалина Христова Стефанова

НЧ „Напредък 1869“ - Шумен

8.

Румен Михайлов Спасов

НЧ „Постоянство 1856“ - Лом

9.

Светла Кирова Славова

НЧ „Пробуда 1932“ - Камен

10.

Светлана Димитрова Драганова – Стоянова

НЧ „Зора 1860“ - Сливен

11.

Снежина Колева Аврамова

НЧ „Св. Климент Охридски 1858“ – Стара Загора

12.

Силвия Владимирова Миланова

НЧ „Нов живот 1919“ - Петърч

13.

Силвия Миткова Данева – Димова

НЧ „Христо Ботев 1936“ - Бяла

14.

Славея Стефанова Грозева

НЧ „Христо Ботев 1871“ - Ябълково

15.

Станка Иванова Стоилова

НЧ „Светлина 1872“ - Кортен

16.

Стефка Илиева Димитрова

НЧ „Велко Ангелов 1940“ - Дропла

17.

Стоянка Куртева Досева

НЧ „Пробуда 1934“ - Ковачите

18.

Таня Колева Стоянова

НЧ „Иванка Терзиева 1927“ - Богомилово

19.

Татяна Красимирова Любенова

НЧ „Просвета 1937“ - Кутово

20.

Теодора Георгиева Миновска

НЧ „Иван Вазов 1893“ - Първомайци

21.

Тина Пламенова Първанова

НЧ „Развитие 1910“ - Крайници

22.

Тодор Илиев Иванов

НЧ „Напредък 1901“ - Разград

23.

Фейка Фаик Молла

НЧ „Никола Вапцаров 2020“ - Филипово

24.

Христина Вълчева Янкова

НЧ „Развитие 1878“ - Дълбоки

25.

Христо Димитров Баев

НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1921“ – Малка Верея

26.

Цвета Иванова Христова

НЧ „Слънце 1928“ - Гавраилово

27.

Цветелина Георгиева Данева

НЧ „Светлина 1928“ – Лозен

28.

Царевна Иванова Цанкова

НЧ „Просвета 1882“ - Кула

29.

Цветелина Койчева Маркова

НЧ „Просвета 1882“ - Кула

30.

Цецка Иванова Илиева

НЧ „Мито Марков 1912“ - Макреш

31.

Силва Валентинова Илиева

НЧ „Развитие 1869“ - Разград