Последни новини

Читалища-списък-първа група

Читалища-списък-първа група

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

ПЪРВА ГРУПА

 

Име, презиме, фамилия

Народно читалище/гр./с.

1.

Александра Златкова Йорданова

НЧ „Пенчо Славейков 1978“- Дупница

2.

Анатоли Желязков Стояно

НЧ „Добри Войников 1856“- Шумен

3.

Анелия Радулова Спасова

НЧ „Съзнание 1927“- Долни Вадин

4.

Анелия Христова Димитрова

НЧ „Градина 1894“- Върбица

5.

Анета Асенова Мутафчиева

НЧ „Тодор Петков 1963“- Шумен

6.

Анета Тодорова Недялкова

НЧ „Съгласие 1882“ - Осмар

7.

Ани Малинова Парапунова

НЧ „Димитър Благоев 1925“ - Добринище

8.

Антоанета Стоянова Атанасова

НЧ „Възраждане 1926“ - Зимница

9.

Богдан Асенов Богданов

НЧ „Светлина 1905“ - Буново

10.

Богдана Стоянова Иванова-Зарзалиева

НЧ „Ангел Димитров1937“ - Сливен

11.

Бояна Валентинова Мръвкова

НЧ „Христо Ботев 1874“ - Рупките

12.

Ваня Александрова Добренова

НЧ „Изгрев 1921“ – София, Волуяк

13.

Величка Тенева Колева

НЧ „Любен Каравелов 1940“ - Бургас

14.

Веселина Иванова Миланова

НЧ „Пробуда 1938“ - Панаретовци

15.

Верка Харутюн Томасян

ОНЧ „Заря 1858“ - Хасково

16.

Виолета Иванова Петкова

НЧ „Просвета 1940“ - Царевец

17.

Виктория Михайлова Тодоринова

НЧ „Христо Ботев 1929“ - Церово

18.

Габриела Арам Янкова

ОНЧ „Заря 1858“ - Хасково

19.

Георги Атанасов Данев

НЧ „Просвета 1908“ - Овощник

20.

Гергана Веселинова Илиева

НЧ „Пробуда 1902“ - Баланово

21.

Гергана Владимирова Георгиева

НЧ „Н. Вапцаров 1895“ - Димитровград

22.

Даниела Асенова Методиева

НЧ „Рила 1898“ – Долна баня

23.

Даниела Данчова Милошевска

НЧ „Христо Ботев 1897“ - Чупрене

24.

Десислава Венциславова Куткудейска

НЧ „Развитие 1898“ - Медковец

25.

Детелина Борилова Палазова

НЧ „Добри Войников 1856“ - Шумен

26.

Донка Георгиева Димова

НЧ „Просвета 1927“ – Бургас, кв. Долно Езерово

27.

Евгения Венциславова Атанасова

НЧ „Родина 1860“ – Стара Загора

28.

Евгения Николова Павлова

НЧ „Димо Арсов 1926“ - Ловско

29.

Елена Неделчева Василева

НЧ „Светлина 1928“ - Самуилово

30.

Еленка Дросева Христова

НЧ „Васил Левски 1937“ – Бургас, кв. Горно Езерово