Последни новини

На вниманието на застрахователните брокери, участващи в продължаващо обучение по чл. 304, ал. 2 от КЗ

На вниманието на застрахователните брокери, участващи в продължаващо обучение по чл. 304, ал. 2 от КЗ

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
Уважаеми курсисти,
напомняме, че финалният тест за курса "Понятия и принципи в застраховането"
и за курса "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС"
е отворен за попълване всяка последна седмица от текущия месец.
Успех на всички!
От екипа на ЦПО