Последни новини

Он-лайн среща на екипа по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867

Он-лайн среща на екипа по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 04 юни 2020 г. екипът по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting" проведе он лайн среща с партньорите от България, Белгия, Гърция и Турция.
Първоначално, четвъртата международна среща беше планирана за Ипре, Белгия, като за водещ на международната среща беше определен партньора по проекта PHOENIXKM BVBA, Kortemark, Belgium. Поради ситуацията с COVID-19, обаче, и след съгласуване с Националната агенция, се наложи нейното организиране и провеждане в онлайн среда.
На работната среща бяха разгледани редица въпроси, свързани с текущото и предстоящото изпълнение на проектните дейности. Бяха уточнени нови срокове за изготвяне на финансовите отчети; за срещи с националните консултативни съвети; за приключване на алфа и стартиране на бета тестовете; за допълване на съдържанието в мобилната платформа; за разработване на допълнителни инструменти в помощ на обучаемите; за събиране на добри практики и създаване на колекция от казуси, в т.ч. видео, аудио и текст.
Сред акцентите на срещата бяха още искане за удължаване срока за изпълнение на проектните дейности; използване и в бъдеще на приложението за видеоконферентни разговори ZOOM за он лайн срещи; организиране на присъствена работна среща в гр. Свищов през м. октомври 2020 г. и др.