Последни новини

На вниманието на обучаемите - Курс "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС"

На вниманието на обучаемите - Курс "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС"

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Уважаеми курсисти,

Във връзка с финализирането на курса на тема: "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС" Ви уведомяваме, че резултатите от изпитния тест ще бъдат оформяни ежемесечно. 

В началото на всеки следващ месец ще бъдат проверявани онези финални тестове, които са приключени и изпратени (чрез платформата за дистанционно обучение) от първия до последния ден на предходния месец.

Всички, които успешно приключат надграждащото обучение, ще получат Сертификати за завършен квалификационен курс по чл. 304, ал. 2 от КЗ. В тази връзка, при промяна на личните данни се свързвайте своевременно с г-жа Татяна Друмева, 0882552507.

Успех в продължаващото обучение за застрахователни брокери!

Ще Ви очакваме отново при нас!

От екипа на ЦПО