Последни новини

Списък на курсистите, допуснати до трета сесия

Списък на курсистите, допуснати до трета сесия

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

ТРЕТА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Свищов, 14.12.2019 г., 11,00 часа, зала 18, Учебна база "Професор Бъров", Център за професионално обучение, СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов

Списък на курсисти,

които могат да се явят  на квалификационен изпит - трета сесия

1. Валентин Тончев Микев - СУАБ - СБА

2. Осман Османов Янузов - СУАБ - СБА

3. Йорданка Николова Василева-Стефанова - СУАБ-СБА

4. Теодора Павлинова Денчева - СУАБ-СБА

5. Захаринка Трифонова Петрова - Грийн Брокеридж ООД

6. Весела Ангелова Колчева - Консулт Интернешънъл Брокер

7. Владислав Людмилов Крумов - Бул Брокер ООД

8. Жоро Атанасов Стоянов - Бул Брокер ООД

9. Мариета Светославова Попова - Електус ЕООД

10. Станислава Петрова Каменова -инд.форма

11. Невена Огнянова Георгиева - инд. форма

12. Деница Яворова Петрова - инд. форма

13. Албена Емилова Петрова - Алфа Брокерс ООД

14. Явор Любомиров Петров - Алфа Брокерс ООД

15. Пламен Бойков Баев - Алфа Брокерс ООД

16. Христина Асенова Тодорова - Асиджест Ре Брокер ООД

17. Латинка Рангелова Павлова - Юнион Брокърс ООД

18. Танер Мустафов Исмаилов - инд. форма

19. Зоя Ангелова Георгиева - инд. форма

20. Биляна Валентинова Демостенова - Алианс Брокер ООД

21. Венета Ивманова Бабанова - Алианс Брокер ООД

22. Георги Венелинов Манев - Алианс Брокер ООД

23. Илияна Георгиева Ангелова - Алианс Брокер ООД

 НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ДОПУСКАНЕТО ДО ИЗПИТА Е СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА.

Т. Друмева