Последни новини

Дипломиране на курсисти по проект ESF-2101-04-12001

Дипломиране на курсисти по проект ESF-2101-04-12001

от Deleted user -
Number of replies: 0

На 29 април 2009 г. в конферентната зала на Корпус "Юг" на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  - Свищов успешно бяха дипломирани 38 курсисти по проект "Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и държавния бюджет на РБългария. Курсистите преминаха 6-месечно обучение по част от професия "Икономист" в съчетана (присъствена и онлайн) форма. В учебния им план бяха заложени дисциплини като:

  • "Въведение в мениджмънта" с лектор и консултант доц. д-р Анатолий Асенов.
  • "Финанси" с лектори и консултанти доц. д-р Величко Адамов и доц. д-р Васил Захариев.
  • "Управление на инвестиции и иновации" с лектор и консултант доц. д-р Стоян Проданов.
  • "Данъчно облагане на предприемаческата дейностс" с лектор и консултант хон.преп. Митко Петев.
  • "Финансиране и кредитиране на предприемаческата дейност" с лектор и консултант хон.преп. Бойко Петев.
  • "Икономика на предприемаческата дейност" с лектор и консултант доц. д-р Анета Денева.
  • "Бизнескомуникации" с лектор и консултант гл.ас. д-р Маруся Смокова.
  • "Маркетинг" с лектор и консултант доц. д-р Тодор Кръстевич.

На всички курсисти тържествено бяха връчени удостоверения за професионално обучение и Европас приложения към тях (на български и английски език) от Ръкодителя на проекта доц. д-р Тодор Кръстевич. С почетни грамоти бяха удостоени курсистите Радостина Косева-Михова от "Боженци-ТУР" ООД и Радка Стефанова от "Гама инженеринг" АД.

vsgz