Последни новини

Обучителен семинар "Как да работим с уеб-базирани системи за интерактивно обучение?"

Обучителен семинар "Как да работим с уеб-базирани системи за интерактивно обучение?"

от Deleted user -
Number of replies: 0

В изпълнение на Дейност 4. "Съчетано професионално обучение на заетите лица съобразно разработената програма" по проект ESF-2101-0412001 "Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия", на 01 ноември 2008 г. от 9,00 часа в зала "Габрово" на хотел "Балкан" - град Габрово ще се проведе обучителен семинар на тема:

"Как да работим с уеб-базирани системи за интерактивно обучение?".

Обучителният семинар се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Държавния бюджет на РБ.