Последни новини

До обучаемите по Административно обслужване

До обучаемите по Административно обслужване

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
Практическото задание по модула Стратегическо бизнес планиране да се предаде в ЦПО в срок до 5 юни 2013 г. - сряда, вкл.
Т. Друмева