Последни новини

Изпитен он-лайн тест

Изпитен он-лайн тест

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
До всички обучаеми
По повод направени запитвания относно броя на опитите за окончателния изпитен он-лайн тест НАПОМНЯМ, че
ИМАТЕ ПРАВО САМО НА ЕДИН ОПИТ, КОЙТО Е ОКОНЧАТЕЛЕН И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТА ОТ НЕГО СЕ ОФОРМЯ ОЦЕНКАТА ПО ТЕОРИЯ ЗА СЪОТВЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА.
Т. ДРУМЕВА