Последни новини

Резултати от он-лайн теста по Стратегическо бизнеспланиране

Резултати от он-лайн теста по Стратегическо бизнеспланиране

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Цветелина Донева - Отличен6

2. Виолета Иванова - Отличен 6

3. Анелия Илиева - Отличен 6

4. Милена Монева - Отличен 6

5. Диана Вачева - Отличен 6

6. Илияна Тракиева - Добър 4

7. Марияна Орхаева - Мн.добър 5

8. Гергана Аврамова - Мн.добър 5

9. Галя Димитрова -Мн.добър 5

10. Мария Тодорова - Отличен 6

11. Ирена Хаджиева - Отличен 6

12. Десислава Банчева - Мн. добър 4,50

13. Магдалена Банчева - Мн.добър 5

14. Таня Рисемова - Отличен 6

15. Анелия Атанасова - Отличен 6

16.Корнелия петрова - Отличен 6

17. Саша Иванова - Отличен 6

18. Валентина Симеонова - Отличен 6

19. Десислава Врайкова - Отличен 6

Т. Друмева