Последни новини

резултати от он-лайн теста по Маркетингови проучвания

резултати от он-лайн теста по Маркетингови проучвания

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На вниманието на обучаемите по Административно обслужване Офис-секретар - резултати от он-лайн теста по Маркетингови проучвания:

1. Мая Атанасова - Отличен 6

2.Ели Пешева - Отличен 6

3. Яна Ганева - Отличен 6

4. Диана Вачева - Отличен 6

5. Илияна Тракиева - Отличен 6

6. Цветелина Дончева - Отличен 6

7. Милена Монева - Отличен 6

8. Анелия Илиева - Отличен 6

9. Виолетка Иванова - Отличен 6

10. Десислава Врайкова - Мн. добър 5

11. Валентина Симеонова - Отличен 6

12. Сашка Иванова - Отличен 6

13. Корнелия Петрова - Отличен 6

14. Анелия Атанасова - Отличен 6

15. Таня Рисемова - Отличен 6

16. Магдалена Банчева - Отличен 6

17. Десислава Банчева - Отличен 6

18. Ирена Хаджиева - Отличен 6

19. Мария Тодорва - Отличен 6

20. Галя Димитрова - Добър 4

21. Гергана Аврамова - Отличен 6

22. Марияна Орхаева - Мн. добър 5

Заданията по практика да се представят на п рисъствената консултация в събота, 9,00 часа, 24 март 2012 г.

Друмева