Последни новини

резултати от он-лайн теста по Упр-е на екипи и решаване на конфликти

резултати от он-лайн теста по Упр-е на екипи и решаване на конфликти

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

1. Валентина - Отличен 6

2. Гергана - Отличен 6

3. Анелия - Отличен 6

4. Сашка - Отличен 6

5.Корнелия - Отличен 5,50

6. Магдалена - Отличен 5,50

7. Ирена - Отличен 5,50

8. Мария - Отличен 5,50

9. Марияна - Отличен 5,50

10. Таня - Мн. добър 5

11. Десислава Врайкова - Мн. добър 5

12. Десислава Банчева - Мн. добър 4,50

13. Галя - Мн. добър 4,50

Моля, в срок до 21.01.2012 година обучаемите: Анелия, Таня, Ирена и Марияна да предадат работните задания с оглед оценяване на цялата група по практика.

Т. Друмева