Последни новини

До обучаемите по схема "Аз мога повече"

До обучаемите по схема "Аз мога повече"

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Обучението стартира на 25.11.2011 г. с присъствена консултация по учебната дисциплина Основи на счетоводство с лектор: доц. Атанас Атанасов -

на 25.11. петък - зала 13, вкл. презентация на сайта

на 26.11. събота - зала 19

в Центъра за професионално обучение.

Присъствието е задължително.

В групата е включена и 1 обучаема по схемата "Аз мога".

Т. Друмева