Обучението е насочено към подготовка на учители по икономическите дисциплини, изучавани в средните икономически училища в България. Обучаемите получават психологически и педагогически знания, знания за съвременните технологии на обучение, по методика на преподаване на икономически дисциплини, знания в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания за организацията и управлението на учебния процес.