Последни новини

На вниманието на застрахователните брокери

На вниманието на застрахователните брокери

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС „ВЪВЕДЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО”

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, ЧЛ. 18 (1) И ЧЛ. 24 (1) ОТ НАРЕДБА № 28 ОТ 10.05.2006 Г., ПУБЛИКУВАНА В ДВ, БР. 42 ОТ 28 МАЙ 2019 Г. И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 304, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Уважаеми курсисти, във връзка с предстоящото провеждане на квалификационен изпит за придобиване на компетенции по "Разпространение на застрахователни продукти"  е необходимо да достигнете поне 80% активност, която включва задължително преминаване през съдържанието на всяка от четирите части на учебния курс, както и решаване на он-лайн-тестове и казуси за самоподготовка към тях. Желателно е и включването Ви в чат-консултации и участие в обучителния форум.

Очаквайте графика за провеждане на квалификационен изпит в градовете София, Стара Загора и Свищов!

Център за професионално обучение при Стопанска академия - Свищов