Picture of Татяна Друмева, обучител
До обучаемите по Административно обслужване
от Татяна Друмева, обучител - петък, 31 май 2013, 10:31
 
Практическото задание по модула Стратегическо бизнес планиране да се предаде в ЦПО в срок до 5 юни 2013 г. - сряда, вкл.
Т. Друмева