Picture of Татяна Друмева, обучител
Изпитен он-лайн тест
от Татяна Друмева, обучител - четвъртък, 30 май 2013, 08:54
 
До всички обучаеми
По повод направени запитвания относно броя на опитите за окончателния изпитен он-лайн тест НАПОМНЯМ, че
ИМАТЕ ПРАВО САМО НА ЕДИН ОПИТ, КОЙТО Е ОКОНЧАТЕЛЕН И ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТА ОТ НЕГО СЕ ОФОРМЯ ОЦЕНКАТА ПО ТЕОРИЯ ЗА СЪОТВЕТНАТА ДИСЦИПЛИНА.
Т. ДРУМЕВА