Последни новини

Дисеминация на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 в Университета на Южна Бохемия, Чешке Будейовице, Чехия

Дисеминация на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 в Университета на Южна Бохемия, Чешке Будейовице, Чехия

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи , свързана с провеждане на срещи за популяризиране на Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0), Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и партньори: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 9 май 2024 г. – денят на Европа, проектът и проектни резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки (ръководител на проекта) и гл. ас. д-р Юлиян Господинов (изследовател) в Университета на Южна Бохемия, Чешке Будейовице, Чехия (University of South Bohemia České Budějovice) пред 2 групи студенти, ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, втори курс, специалност "Economics and Management", учебна дисциплина „Управление на проекти“. Засилен бе интересът към създадения електронен курс; дигиталната симулационна среда и разработените сценарии; наръчника с казуси. В проведените дискусии след дисеминирането на проекта и резултатите от него, бяха дадени различни примери от България и Чехия, чрез които още веднъж се акцентира върху целите на проекта, свързани с постигане на мултиплициращ ефект върху приемането на инструментите на изкуствения интелект в сектора ХоРеКа в Европа.
Фейсбук на проекта: https://www.facebook.com/Horeca5.0