Последни новини

Стопанска академия стартира обучения с ваучери

Стопанска академия стартира обучения с ваучери

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов

 е одобрен Доставчик на обучения с ваучери към Агенцията по заетостта

Съгласно подписано споразумение с Агенцията по заетостта (АЗ) от 07.02.2024 г., Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов чрез Центъра за професионално обучение (ЦПО) организира безплатни обучения по дигитални компетентности с ваучери съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост и програмата „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. https://www.az.government.bg/

Обученията са по КК:4 Цифрова компетентност за базово ниво (ниво 1-2 съгласно DigComp) и/или за средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp). Формата на обучение е присъствена или дистанционна.

Обучението е по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Продължителността е 55 учебни часа за базово равнище (ниво 1 и 2 съгласно DigComp)  и 45 учебни часа - за средно равнище (ниво 3 и 4 съгласно DigComp). 

За обучение с ваучери могат да кандидатстват безработни или заети лица,  като всеки желаещ има право да получи един ваучер за придобиване на базово ниво и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност. Ваучер за средно ниво се получава след успешно преминаване на базовото ниво или след предварително положен изпит за базово ниво. За безработните лица е предвидeно и изплащане на стипендия и средства за транспортни разходи (ако са включени в дневна присъствена форма на обучение).

Всяко лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер за обучение по КК:4 „Цифрова компетентност“, следва да подаде електронно заявление, което е достъпно от тук.

В заявлението за участие, лицето трябва да попълни всички задължителни полета, да избере съответното обучение, предпочитанията си за доставчик на обучение, формата на обучение, мястото и адреса на провеждане на обучението. За безработните лица се изисква да се прикачи и актуална банкова сметка. След подаване на заявлението, на посочения в него имейл адрес, кандидатстващият получава информация за номера, под който е регистриран в системата на АЗ. При одобрение на кандидатурата, на лицето се издава електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето получава отговор със съответните мотиви за отказ. Потвърждаването на заявлението и изпращането на електронния ваучер изисква коректна електронна поща.

Съгласувано с водещите преподаватели от катедра „Бизнес информатика“, препоръчваме на потенциалните обучаеми да започнат от базово ниво, което предоставя широк спектър от знания по отношение на оценяване и управление на данни, информация и дигитално съдържание, авторско право, безопасност и защита на устройствата, допълнени с обучение по публични дигитални услуги. Обучението разширява знанията и гарантира успешното полагане на изпита за Сертификат за базово ниво на обучение, съобразно Европейската рамка за дигитална компетентност DigComp. Изпитът се провежда в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика https://chrdri.net/bg/category/1/uspeshno-zavurshi-purviyat-izpit-po-sertificirane-na-digitalni-umeniya-za-bazovo-nivo-na по заявка на Доставчика на обучение с ваучери (в случая, Стопанска академия – Свищов, ЦПО).

За контакти:

Доцент д-р Христо Сирашки

Татяна Друмева

Сашка Георгиева

тел. 0887523235; 0882552507; 0889605824; 

 cpo@uni-svishtov.bg; h.sirashki@uni-svishtov.bgs.georgieva@uni-svishtov.bg