Последни новини

ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 29 ноември 2023 г. се проведе ZOOM среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със създаването на Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5, в т.ч. управление и администриране на проекта; разпространение и експлоатация; пилотиране; оценката и осигуряването на качество; финализиране на учебни модули; фокус групи; среда за цифрова симулация за улесняване на обучението; наръчник, базиран на случаи от практиката за осигуряване устойчивост на професионалното обучение и др.
ai.horecaccess.eu/
Харесване
Коментар
Споделяне