Последни новини

Дисеминация по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0)

Дисеминация по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Продължава серията от инициативи по разпространение на резултатите от Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Партньори по проекта са: EUROCY – Кипър; EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър и HORECA PARTNERS – Белгия.
На 22 юни 2023 г., проектът и очакваните проектните резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта пред студенти от Стопанска академия «Димитър Апостолов Ценов» гр. Свищов, представители на различни целеви групи - заети и безработни лица.
Mungkin imej 13 orang, Orang yang belajar dan teksMungkin imej 2 orang, Orang yang belajar dan teksMungkin imej 2 orang, Orang yang belajar dan teks