Последни новини

Втора международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-00008939

Втора международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-00008939

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

В периода 6-7 юни 2023 г. в гр. Ларнака, Кипър се проведе втората международна среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
В международната среща взеха участие партньорите по проекта: EUROCY – Кипър (домакин на срещата); EUFORA – Гърция; ECOLOGYKM - България; CSTI – Кипър; HORECA PARTNERS – Белгия и екип от СА (координатор на проекта).
Първият работен ден стартира с обсъждане на Работен пакет 1. Направен беше преглед на административните дейности по управление и изпълнение на проекта; на задачите, свързани с разпространението, експлоатацията, пилотното обучение и устойчивостта на проекта; осигуряването на качество при изпълнение на проектните дейности; присъствието в социалните медии, материалите за разпространение; дисеминацията на проекта пред различни целеви групи на различни форуми и събития. Срещата продължи с отчитане изпълнението на задачите по Работен пакет 2., свързани с Резултат 1. ECVET съвместими учебна програма и курс на обучение и Резултат 2. Модули за електронни курсове. Предмет на обсъждане бяха анализа и консолидирането на заинтересованите страни; създаването на електронни курсове; организирането на фокус групи; тестването на учебните модули и получаването на обратна връзка с последваща корекция. Специално внимание беше отделено и на Работен пакет 3. Среда за цифрова симулация за улесняване на обучението, като партньорът – домакин (EUROCY, Кипър) демонстрира различни сценарии. В дискусия, партньорите обсъдиха темите, включени в сценариите, възможността за организиране на семинари в процеса на тяхното проектиране, консолидирането на получената обратна връзка и възможността за усъвършенстване на симулационната среда.
Вторият работен ден стартира с детайлна работа по учебните програми и съдържанието на учебните модули от Работен пакет 2. Подробно бяха обсъдени очакваните резултатите и свързаните с тях отговорности на всеки от партньорите. Направен беше и преглед на Работен пакет 4. Наръчник за устойчиво обучение, създаден на базата на казуси.
Международната работна среща продължи с дискусия и планове за следващи срещи; с индивидуални консултации между координатора и партньорите по проекта, свързани с бюджета и неговото отчитане. Чрез онлайн анкета беше дадена оценка на срещата от всеки участник в нея.
Втората транснационална партньорска среща приключи с обща снимка.
ai.horecaccess.eu/
Харесване
Коментар
Споделяне