Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-00003480

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-00003480

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 31 май 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов. На срещата беше обсъден напредъка на проекта във връзка със създаването на многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; изготвянето на набор от образователни казуси; оценката и качването в мобилно приложение; записването и редактирането на създадените видеоклипове; пилотирането; Бялата книга. Дискутирани бяха и въпроси, свързани с предстоящото заключителното събитие с домакин - Община Златоград.
Харесване
Коментар
Споделяне