Последни новини

Онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

Онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 17 май 2023 г. се проведе онлайн среща по Проект 2022-1-BG01-KA220-VET-000089399 "Enabling SMEs in the HoReCa sector for the effective adoption of Artificial Intelligence knowledge and tools" (HoReCa5.0). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с Работни продукти 1, 2, 3, 4 и 5. Специално внимание бе отделено на текущите задачи по изпълнение на дейности като: управление и администриране на проекта; разпространение, експлоатация, пилотно обучение и устойчивост; оценка и осигуряване на качество; учебна програма, съвместима с ECVET; модули за електронни курсове; среда за цифрова симулация за улесняване на обучението и наръчник, базиран на случаи от практиката за осигуряване устойчивост на професионалното обучение.
ai.horecaccess.eu/
Харесване
Коментар
Споделяне