Последни новини

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 28 ноември 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET) с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов. На срещата беше обсъден напредъка на проекта по отношение създаването на общоевропейски многоезичен набор от учебни модули по социално ориентирано търговско предприемачество; създаването на набор от образователни казуси; мобилните приложения; видеоклиповете за добри практики по всеки от учебните модули и др.
Може да бъде изображение с 10 души, брада и текстово съобщение
1Бейзат Якубов