Последни новини

Онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

Онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0
На 28 ноември 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов. На ZOOM-срещата беше обсъден напредъка на проекта и предстоящите задачи за изпълнение, с оглед финализиране на учебните модули; качване на учебното съдържание в учебната платформа; създаване на поддържана база данни за случаи върху интегрирана цифрова среда; изготвяне на Бяла книга за предизвикателствата и възможностите пред микропредприятията в условията на пандемия и след нея; разработване на дневник за обучаеми по корономика и др. www.pandeconomics.eu/elearning/?lang=en https://play.google.com/store/apps/details… https://apps.apple.com/app/coronomics/id1613538451
Може да бъде изображение с 9 души, брада и текстово съобщение