Последни новини

Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 7 юли 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS). Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
На ZOOM-срещата всеки от партньорите представи учебното съдържание на възложения му за разработване учебен модул, като част от курса "Обучение по бизнес устойчиви стратегии на МСП в резултат от Covid-19".
Обучителният курс е предназначен, както за заинтересовани лица, директни ползватели на резултатите от проекта - предприемачи и мениджъри, така и за обществени институции и организации, предоставящи консултантски услуги, свързани с развитието и конкурентоспособността на МСП и образователни институции, допринасящи за обучението на човешките ресурси на организациите в условия на постпандемичен период.