Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET)

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава да популяризира дейностите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET), с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов.
На 4 юли 2022 г. проектът бе презентиран на работна среща, организирана в партньорство с Центъра за професионално обучение към "Спарки" Русе 2020 ЕАД - гр. Русе.