Последни новини

Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава серията от инициативи за популяризиране на дейностите по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS) в страната и чужбина.
Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
На 4 юли 2022 г. идеята и целите на проекта, целевите групи и очакваните резултати бяха представени пред служители и обучаеми към Центъра за професионално обучение "Спарки Русе" 2020 ЕАД гр. Русе.