Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 16 юни 2022 г. се проведе поредна ZOOM-среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“, Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
В онлайн срещата взеха участие партньорите по проекта: IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI - Турция; PHOENIXKM BVBA - Белгия; G.M. EUROCY INNOVATIONS LTD - Кипър и EUFORA - Гърция.
Обект на обсъждане бе учебната програма и учебното съдържание на обучителния курс. Специално внимание бе отделено на начина на структуриране на модулите, учебното съдържание, урочните форми и резултатите от учене. Работата по Проектен резултат 1. Coronomics ECVET съвместим учебен план и програма и инструментариум за обучение продължава и през м. юли 2022 г.
cpo@uni-svishtov.bg
Може да бъде изображение с 9 души