Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training ECO-VIBES

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training ECO-VIBES

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 16 юни 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training" (ECO-VIBES) с Координатор - Пловдивски университет „П. Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов; „Екология КМ“ ООД, България; Еufora, Гърция и Еurocy Innovations LTD, Кипър. Обект на обсъждане бяха PR1"ЕCVET съвместима учебна програма за курс ECO_VIBES" и PR2 „Модули за електронни курсове ECO-VIBES“. Всеки партньор представи работна версия на разработвания от него учебен модул. Работата по PR1 и PR2 продължава и през месеците юни, юли и август 2022 г.
Уебсайт на проекта: www.eco-vibes.eu
Може да бъде изображение с 7 души
7Сийка Емануилова, Христо Сирашки и 5 други