Последни новини

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 “Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET)

Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 “Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET)

by Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 16 юни 2022 г. се проведе онлайн среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 “Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор Община – Златоград и в партньорство със Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, IZMIR BAKIRCAY UNIVERSITESI – Турция, Сдружение „Мария Кюри“ – клон Смолян и PHOENIXKM BVBA – Белгия.
На срещата бяха обсъдени учебните модули и тяхното съдържание. Работата по продуктов резултат 1. Изготвяне на подробен план за разработване на учебна програма съгласно ECVET продължава и през м. юли 2022 г.
Може да бъде изображение с 7 души и текст, който гласи 'Petya P” Grudeva'