Последни новини

Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 1 юни 2022 г. в Учебна база "Проф. Бъров", Центърът за професионано обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов представи пред обучаеми от уязвими групи на пазара на труда по професия "Деловодител" и професия "Социален асистент" Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „Ecologically viable business innovation through ECVET compliant digital entrepreneurial skills training (ECO-VIBES)”. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и партньор - Стопанска академия - Свищов.
Доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта от страна на Висшето училище, запозна присъстващите с партньорите по проекта, проектните цели и очакваните резултати. В своята презентация той акцентира върху продуктите, които ще бъдат разработени, в т.ч. ECO-VIBES-модули; наръчник, базиран на казуси; учебна програма по дигитално обучение по ЕCОлогосъобразни бизнесиновации, съвместими с ECVET. Той посочи, че те ще могат да бъдат от полза на различни целеви групи, в т.ч. еко-предприемачи, предприемачески мрежи, студенти по екомениджмънт, доставчици на образователни и обучителни услуги, създатели на политики за ЕCOлогосъобразен бизнес.