Последни новини

Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 1 юни 2022 г. в Учебна база "Проф. Бъров", Центърът за професионано обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов представи пред обучаващи се по професия "Деловодител" и професия "Социален асистент" лица от уязвими групи на пазара на труда Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 „Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training” (COM-SET). Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Община - Златоград и партньор - Стопанска академия - Свищов. Доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта от страна на Висшето училище, запозна присъстващите с идеята на проекта, участващите партньори, проектните цели и очакваните резултати. В своята презентация, той акцентира върху целевите групи, сред които са образователни и обучителни институции, ЦПО, млади мениджъри и хора в неравностойно положение. Подчерта, че сред тези групи са и обучаемите по професия "Социален асистент", на които ще бъдат предложени образователни казуси за социално ориентирано предприемачество и набор от добри практики, формирани чрез видеоклипове от разговори със социално-ориентирани търговски предприемачи.