Последни новини

Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

Дисеминация по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

На 11 май 2022 г. в Учебна база "Проф. Бъров", Центърът за професионано обучение към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов представи пред учители и ученици от Свищовската професионална гимназия гр. Свищов Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „Ecologically viable business innovation through ECVET compliant digital entrepreneurial skills training (ECO-VIBES)”. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, сектор "Професионално образование и обучение" с Координатор - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и партньор - Стопанска академия - Свищов.
Доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта от страна на Висшето училище, запозна присъстващите с партньорите по проекта, проектните цели и очакваните резултати. При десиминирането, той посочи, че очакванията са
в посока разработените продукти, сред които ECO-VIBES-модули; наръчник, базиран на казуси; учебна програма по дигитално обучение по ЕCОлогосъобразни бизнесиновации, съвместими с ECVET и др. да бъдат от полза на различните целеви групи, в т.ч. еко-предприемачи, предприемачески мрежи, студенти по екомениджмънт, доставчици на образователни и обучителни услуги, създатели на политики за ЕCOлогосъобразен бизнес.